Organizacje zainteresowane ubieganiem się o dotację muszą wysłać wniosek, najlepiej w języku angielskim, niemieckim lub francuskim za pośrednictwem internetowego systemu PRIAMOS. Program dostępny jest pod adresem: www.ec.europa.eu/priamos/register

Program „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo” został przyjęty przez Komisję Europejską 19 kwietnia 2007 roku. Jest to projekt uzupełniający działania realizowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komisja Europejska każdego roku przydziela tzw. granty finansowe organizacjom, które przedstawiły najciekawsze projekty.
Szczegółowe informacje dla zainteresowanych otrzymaniem dotacji znajdują się na stronie: www.ec.europa.eu/justice_home/
Więcej informacji o programie:
www.mswia.gov.pl/portal/pl