W tym roku przewidziano ponad 86 mln euro na zakup przez samorządy sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu dla m.in. dzieci i młodzieży z biednych rodzin – mówi na łamach Gazety Prawnej Włodzimierz Marciński, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w resorcie spraw wewnętrznych.

Gminy będą mogły przeznaczyć pozyskane pieniądze także na zakup oprogramowania komputerowego i szkolenie z obsługi komputera. Unijne pieniądze mogą także pójść na zapewnienie dostępu do sieci dla gminnych bibliotek, instytucji kultury, szkół czy też placówek pomocy społecznej.
Z dotacji pokrywane są koszty dostawy internetu przez okres trzech lat. Po tym czasie ciężar finansowanie pomocy musi na swoje barki wziąć samorząd. Z szacunków gmin wynika, że jest to wydatek rzędu 25 tys. zł w skali roku.

Wsparcie pochodzi z działania 8.3 w programie Innowacyjna Gospodarka. Za zebranie wniosków i ich ocenę odpowiada władza wdrażająca programy europejskie. Głównym celem działania jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Dlatego też unijne pieniądze na zapewnienie darmowego internetu mogą zostać tylko skierowane do rodzin znajdujących się trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych.