Na konkurs „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” przeznaczono 100 tys. złotych. Trzem najlepszym samorządom zostaną przyznane nagrody: za zajęcie I miejsca – 50 tys. zł., II – 30 tys. zł., a ostatni laureat otrzyma 20 tys. zł. Pula w konkursie „Bezpieczeństwo imprez sportowych” to także 100 tys. złotych, które zostaną podzielone na nagrody w kwocie 50 tys. zł, 30 tys. zł oraz 20 tys. zł. dla trzech najlepszych samorządów.

Oba konkursy, które są po raz trzeci organizowane w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, skierowane są do gmin i powiatów. Zadaniem samorządów jest przygotowanie projektów, które będą uczyć dzieci i młodzież jak prawidłowo zachowywać się w ruchu drogowym oraz podczas imprez sportowych. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę nowoczesność i kreatywność projektu, ale także stopień zaangażowania miejscowej społeczności w realizację przedsięwzięcia.

W 2009 roku zwycięzcą w konkursie „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” było miasto Przasnysz, które zmodernizowało miasteczko ruchu drogowego, na którym odbywały się zajęcia dla młodych mieszkańców miasta. Natomiast laureatem zeszłorocznego konkursu „Bezpieczeństwo imprez sportowych” zostało Starostwo Powiatowe Police, które przygotowało plan imprez zachęcających młodzież m.in. do uprawiania sportu oraz kulturalnego zachowania podczas meczów piłkarskich.

Projekty konkursowe należy zgłaszać do 26 kwietnia br. do Urzędów Wojewódzkich. Spośród nadesłanych zgłoszeń wojewodowie wybiorą dwa najlepsze projekty, które następnie prześlą do komisji konkursowej w MSWiA. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec maja br.

Samorządy, które chcą uzyskać więcej informacji o konkursach mogą skontaktować się z Wydziałem Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem w MSWiA pod numerami telefonów: 022 601 50 97 lub 022 601 42 69.