Aż 79 proc. pracodawców uważa, że podczas szkoleń ich pracownicy zdobyli dużo potrzebnej wiedzy i cennych umiejętności. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Najczęściej organizowano kursy z organizacji i zarządzania, technik sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia zawodowe. Najmniejszą popularnością cieszyły się szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podatków, rachunkowości. Wiele osób, zwłaszcza w województwach: łódzkim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim, skorzystało z kursów językowych.