Senat przyjął 3 grudnia br. bez poprawek i skierował do podpisu prezydanta RP ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych. W art. 18 zapisano likwidację tego właśnie dodatku specjalnego.

Ponadto w tzw. ustawie okołobudżetowej ustalono, że w przyszłym roku wysokość wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pozostaną na poziomie przysługującym tym osobom w grudniu 2008 r.