Projekt skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Jego realizację finansuje Unia Europejska w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Projekt ten składa się z 3 obszarów:1. Przeprowadzenia szkoleń i pomocy doradczej w zakresie wdrożenia etyki i unikania konfliktu interesów oraz systemu antykorupcyjnego a także przeciwdziałania zagrożeniem korupcyjnym w jednostce samorządu terytorialnego.
2. Przygotowania szkoleń oraz portalu internetowego za pośrednictwem, którego odbywać się będą szkolenia z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych.
3. Przeprowadzenia konkursu „Przejrzysta strona BIP”.Do udziału w części 1. Projektu mogą zgłaszać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego posiadające wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000.
Spośród nich zostanie wytypowanych 25 urzędów dla których zostanie przeprowadzona seria szkoleń i warsztatów. Rekrutacja urzędów rozpocznie się w lutym br. i będzie prowadzona przez firmę Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.