Na koniec ubiegłego roku nie wdrożyliśmy jedynie 14 z 1634 dyrektyw w dziedzinie rynku wewnętrznego. W unijnym rankingu pozostawialiśmy za sobą takie kraje, jak: Niemcy, Francja, Hiszpania czy Włochy.

– Jeżeli chodzi o przepisy istotne dla przedsiębiorców, to według planu pracy KE na 2007 rok, wśród inicjatyw określanych jako priorytetowe wymienia się w szczególności: dyrektywę w sprawie koordynacji procedur w zakresie przyznawania koncesji, dyrektywę w sprawie przenoszenia za granicę siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dyrektywę w sprawie modernizacji przepisów dotyczących podatku VAT związanych z usługami finansowymi, w tym ubezpieczeniowymi, a także nowelizację dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek – wylicza Katarzyna Korkosz z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wciąż mamy problem z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z 2002 roku. Choć termin wprowadzenia jej postanowień minął kilka lat temu, prace nad ustawą zatrzymały się na etapie rządowym. Podobne problemy ma jednak kilka innych państw członkowskich.

Polska nie może sobie również poradzić z wprowadzaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce dwa postępowania dotyczące wprowadzania przepisów unijnych o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Komisja Europejska zapowiada większy rygoryzm i składanie do Trybunału Sprawiedliwości częściej niż dotychczas wniosków o nakładanie kar finansowych na państwa członkowskie w związku z naruszeniem prawa wspólnotowego.

Za sam fakt naruszenia pierwszego orzeczenia TSWE, Polska może być zobowiązana do wpłaty do budżetu wspólnotowego ryczałtu o minimalnej wysokości 3 mln 610 tys. euro. Dodatkowo za każdy dzień niewykonania zobowiązania Polska może zapłacić nawet 260 tys. euro.