Obecny kształt administracji skarbowej uformował się po wprowadzeniu w 1999 r. nowego podziału terytorialnego państwa, zakładającego istnienie 16 województw. W skład administracji skarbowej wchodzi 16 izb skarbowych, 401 urzędów skarbowych, w tym 20 urzędów skarbowych obsługujących tzw. dużych podatników działających od 2004 r. oraz 16 urzędów kontroli skarbowej. W administracji skarbowej zatrudnionych jest ponad 48 tys. pracowników.

Święto po raz pierwszy obchodzono w 2008 r.