Najwięcej pieniędzy ma do dyspozycji resort transportu -19 mld euro. Ponad 4,5 mld euro ma do zagospodarowania Ministerstwo Środowiska, a prawie 2 mld euro resort gospodarki, który odpowiada za projekty z dziedziny energetyki. Za nieco ponad 0,5 mld euro będą odpowiadać ministrowie kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Nieco mniej -400 mln euro -trafi do ministra zdrowia.