Rolnicy muszą jednak spełnić określone warunki – wypełnić co najmniej jedno z 11 stawianych przed nimi zadań. To na przykład zakup czy dzierżawa ziemi, maszyn albo zwierząt hodowlanych czy przestawienie sie na produkcję ekologiczną. Będą dla nich oraganizowane także szkolenia – jak rozwijać działalność.

Wnioski o unijne dotacje mogli składać właściciele gospodarstw niskotowarowych – takich których dochód roczny mieści się w przedziale od 10 do 20 tysiędzy złotych najwięcej jest ich na tak zwanej ścianie wschodniej – na samym Podkarpaciu jest to około 20 tysięcy.