Obecnie przy obsłudze funduszy strukturalnych pracuje prawie trzy tysiące urzędników administracji rządowej i samorządowej. Według planów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 2013 roku ma ich być ponad dwa razy więcej.

Nowi urzędnicy muszą obsłużyć procedurę przyznawania unijnych dotacji oraz kontrolę faktur zgłaszanych do refundacji i rozliczenia poszczególnych projektów. Rocznie na jednego urzędnika przypadnie średnio ok. 1,3 mln euro środków do obsługi.
Według „Rzeczpospolitej” Polska może mieć kłopoty z realizacją tych planów, a powodem tego są m.in. niskie płace urzędników w administracji rządowej i samorządowej.