Zgodnie z nim realizacja dwóch pierwszych priorytetów programu została powierzona Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Porozumienie umożliwi szybsze rozpoczęcie korzystania z 1,2 mld euro.

Resort pracy będzie nadzorował wydawanie unijnych pieniędzy w dwóch obszarach. W przypadku 0,5 mld euro, które zostaną przeznaczone na pomoc dla bezrobotnych (m.in. przez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz ułatwianie znalezienia pracy czy założenia własnej firmy), zajmie się tym sam.

Natomiast prawie 0,7 mld euro, które ma zostać wydane na szkolenia dla pracowników firm, trafią za pośrednictwem ministerstwa do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Resort pracy będzie tylko nadzorował jej pracę, a samym wydawaniem pieniędzy zajmie się agencja. Ma ona duże doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, bo od kilku lat przepływają przez nią unijne pieniądze na wsparcie firm.