Jak widać, pierwsze pieniądze nie trafią do przedsiębiorców. Najwięcej, bo 85 mln euro, zostanie przeznaczone dla samorządów na inwestycje drogowe. Po 20 mln euro trafi na projekty kanalizacyjne i badawczo-rozwojowe.

Harmonogram jest rozpisany do 2013 roku. Największy wyścig po unijne pieniądze nastąpi w latach 2008-2009. Część środków, która miała zostać przeznaczona na niektóre działania, została podzielona na transze, które będą rozdzielane dwa lub więcej razy w latach 2008-2013. Po 2010 roku samorząd nie planuje przeprowadzania konkursów, co oznacza, że większość pieniędzy, które dostanie od UE, zostanie do tego czasu już rozdysponowana.