Polacy są podzieleni w ocenie tego, kto bardziej skorzystał na przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Według 26proc. była to Polska, według 27 proc. inne kraje unijne, natomiast 29proc. badanych sądzi, że korzyści były obopólne.

Polacy nie są także zgodni w ocenie tego, czy po wejściu do Unii Polska może na równych prawach korzystać z przywilejów, jakie mają „stare” państwa członkowskie – 44 proc. uważa, że tak jest, ale 47proc. nie podziela tej opinii.

Z sondażu wykonanego na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że połowa (50 proc.) Polaków jest pewna, że w Unii Polska umocniła swoją niepodległość i suwerenność, co trzeci (32 proc.) uważa, że jest wręcz przeciwnie.

39 proc. Polaków jest zdania, że w UE Polska unowocześniła swoją gospodarkę, a Polacy żyją lepiej. Prawie połowa (48 proc.) uważa jednak, że nasz kraj jest raczej źródłem surowców i tanich pracowników.

Co ciekawe, w maju 2002 roku, kiedy zadano Polakom podobne pytanie: niemal tyle samo – 40 proc. Polaków spodziewało się, że Polska unowocześni swoją gospodarkę, a ludzie będą żyć lepiej, lecz znacznie mniej niż dziś (29 proc.) sądziło, że stanie się ona źródłem surowców i taniej siły roboczej.

Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej Polacy wzbogacili swoją kulturę i umocnili tożsamość narodową – tak uważa niemal co drugi Polak (48 proc.). 36 proc. mieszkańców naszego kraju sądzi natomiast, że wejście do UE doprowadziło do zubożenia kultury i utraty świadomości narodowej.

Ponad dwie trzecie (69 proc.) Polaków zauważa, że jako państwo członkowskie Unii Polska umocniła swoją pozycję międzynarodową. W 2002 roku spodziewało się tego 47 proc. respondentów. I wtedy i teraz, co piąty respondent jest przekonany, że odwrotnie – Polska swoją pozycję międzynarodową osłabiła.

Zdaniem większości (59 proc.) Polaków konkurencja na rynku pracy w Unii ułatwia start zawodowy młodzieży w Polsce. Po 5 latach ten wskaźnik zwiększył się o 18 proc.. Co trzeci (32 proc.) badany uważa natomiast, że młodzież ma w związku z członkostwem w UE trudności z wejściem na rynek pracy.

Polacy dostrzegają wiele korzyści dla siebie osobiście związanych z członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej. Spośród wymienionych w badaniu najpowszechniej wskazują na dofinansowanie projektów w ramach funduszy europejskich (85 proc.), łatwiejsze wyjazdy za granicę w celach turystycznych (82 proc.) oraz możliwość kształcenia się w krajach unijnych (82 proc.).

Polacy z optymizmem patrzą też na kolejne 5 lat członkostwa Polski w UE. 44 proc. oczekuje, że ich życie zmieni się na lepsze, 49 proc. spodziewa się poprawy sytuacji w kraju, a 50 proc. polepszenia pozycji Polski na świecie. Zdecydowanie najbardziej optymistyczne patrzą w przyszłość najmłodsi respondenci (18-24-latkowie) – 69 proc. z nich spodziewa się zmian na lepsze. Mężczyźni (54proc.) częściej od kobiet (45 proc.) spodziewają się, że sytuacja w Polsce zmieni się na lepsze pod wpływem członkostwa w Unii Europejskiej.

Co dziesiąty Polak przewiduje, że w najbliższych 5 latach pod wpływem członkostwa w UE, jego życie zmieni się na gorsze. Według 15 proc. na gorsze zmieni się sytuacja w kraju, a według 8 proc. osłabi się pozycja międzynarodowa Polski.

Z raportu wykonanego na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że 5 lat członkostwa w UE nie potwierdziło obaw części społeczeństwa związanych z jego wpływem na ich życie. Wyraźnie zmniejszył się odsetek Polaków dostrzegających negatywny wpływ członkostwa na swoje życie. Jednocześnie nastroje związane z obecnością Polski w UE nie są obecnie tak optymistyczne, jak jeszcze przed rokiem.

Cały raport jest dostępny na stronie internetowej www.ec.europa.eu/polska