Celnicy zostaną doposażeni w nowoczesny sprzęt do kontroli oraz środki łączności. Pieniądze przeznaczone na program pozwolą również zakupić środki transportu, wybudować nowe bądź zmodernizować istniejące obiekty – czytamy w komunikacie CIR.

Program przewiduje wzrost wynagrodzeń dla celników. – Zakłada on wzrost mnożnika do wielokrotności kwoty bazowej w 2009 r. w wysokości 2,50, w 2010 r. – 2,67, a w 2011 r. do poziomu 2,72. Obliczanie wielokrotności kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Służby Celnej będzie analogiczne do stosowanego w Straży Granicznej i Policji – czytamy w komunikacie CIR.