Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO i przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z normą ISO/IEC 29134

  • Organizator: Centrum Szkoleń IOD
  • 2023-01-30
  • on-line, mazowieckie

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z techniką wykonywania szacowania ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, w zakresie zagadnień wymaganych przez art. 24, 25, 32 i 35 RODO*. Uczestnikom warsztatów udostępnione zostaną formularze do szacowania ryzyka i przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz wzór raportu z przeprowadzenia tego procesu. Warsztaty będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Nieliczne grupy umożliwią swobodną pracę i… czytaj więcej

PROBLEMY POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  • Organizator: FIDES CONSULTING SP. Z O.O.
  • 2023-01-30
  • PLESZEW, wielkopolskie

Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzi do wielu trudności praktycznych. Postępowanie to wymaga znajomości nie tylko samej ustawy ale także zasad prowadzenia postępowania administracyjnego, w tym tak specyficznego jak zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Błędy w… czytaj więcej