W myśl projektu, który opisuje w dziesiejszym wydaniu Rzeczpospolita, w urzędach, w których wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych jest niższy niż 6 proc., nabór na wolne stanowiska będzie się mógł odbywać z uwzględnieniem pierwszeństwa niepełnosprawnych kandydatów. Decyzja, w której procedurze konkursowej zastosować takie preferencje, będzie zależała od dyrektora generalnego urzędu czy kierownika jednostki.

Pomysłodawcom chodzi o to, by więcej takich osób znalazło pracę w administracji, która oferuje stabilne wynagrodzenie. Dziś urzędy i instytucje publiczne płacą miliony złotych składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za to, że nie zatrudniają odpowiedniej ich liczby (wymóg 6 proc. dotyczy instytucji liczących co najmniej 25 osób).