Jak czytamy w dzinniku teraz adresat ma być informowany dwukrotnie. Po raz pierwszy o możliwości odbioru pisma w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia. Po raz drugi o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu. Dopiero z upływem tego terminu doręczenie będzie się uważać za dokonane.

W Dzienniku Ustaw (nr 53, poz. 433) ogłoszona została ustawa zmieniająca art. 73 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.