Sejm uchwalił 20 lutego br. ustawę o funduszu sołeckim. Dzięki niej sołectwa mają mieć pieniądze na niewielkie przedsięwzięcia, takie jak budowa boiska, organizacja zawodów sportowych czy wyposażenie świetlicy. Teraz ustawa trafi do Senatu. Ma wejść w życie 1 kwietnia br.