Jak informuje Gazeta Prawna wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Maciej Berek, szef Centrum Legislacyjnego Rządu zaznacza, że dotychczasowe prace związane z dziennikami elektronicznymi nie są zaawansowane. Dlatego do końca bieżącego roku elektroniczne dzienniki urzędowe mogą mieć jedynie charakter informacyjny. Nie będą one natomiast oficjalnym źródłem prawa.