Wiceminister gospodarki, Dariusz Bogdan w wywiadzie udzielonym Gazecie Prawnej wyjaśnia, dlaczego rząd przygotowuje zmiany dotyczące także podpisu elektronicznego.- Ze względu na zmiany technologiczne i dość powolne wdrażanie systemów pozwalających na kontaktowanie się obywateli z urzędami. Dlatego konieczne stało się przygotowanie nowej ustawy o podpisach elektronicznych oraz nowelizacji ustawy o informatyzacji – mówi Dariusz Bogdan.

Jak tłumaczy wiceminister: pierwsza z nich nie tylko porządkuje sprawy dotyczące tego podpisu, ale wprowadza też wcześniej nieuregulowane w Polsce rodzaje podpisów, np. zaawansowany podpis elektroniczny. Potrzeba zmiany tej ustawy wynika również z faktu, że dotychczasowa ustawa powstała jeszcze w okresie przed przystąpieniem Polski do UE. Druga wprowadza natomiast tzw. zaufany profil jako dodatkowy, zamienny wobec podpisu elektronicznego, sposób identyfikacji obywateli w kontaktach z administracją publiczną. Oba rozwiązania dotyczące e-podpisu i zaufanego profilu będą się wzajemnie uzupełniać.