W 2009 roku na mianowanie urzędników służby cywilnej przeznaczone zostanie ponad 12 mln zł.

Określając limit mianowań na 2009 r. wzięto pod uwagę zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.

Chodzi o m.in. przepisy upraszczające sposób ustalania wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz przywrócenie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla urzędników służby cywilnej.

Jednym z podstawowych założeń projektu zmiany ustawy o służbie cywilnej jest włączenie wyższych stanowisk administracji państwowej do służby cywilnej. Zgodnie z projektem, kandydaci na wyższe stanowiska w administracji państwowej mają być wyłaniani w „otwartym, konkurencyjnym naborze” spośród członków korpusu służby cywilnej.

Rząd na środowym posiedzeniu podjął decyzję o dokonaniu zmiany wynagrodzeń urzędników służby cywilnej

Według wnioskodawców zmiany te mają na celu uproszczenie procedur kwalifikacyjnych.

Projekt nowej ustawy uwzględnia także zmiany wynagrodzeń: rząd chce zamienić różnorakie dodatki, np. funkcyjne „jako nieefektywny składnik wynagrodzeń” – na pensję podstawową wspieraną premiami i nagrodami.

Rząd na środowym posiedzeniu podjął decyzję o dokonaniu zmiany wynagrodzeń urzędników służby cywilnej.

Przy ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego główną rolę odgrywać mają kompetencje i doświadczenie zawodowe pracowników.