Podstawowym celem nowelizacji jest zmiana mało efektywnych – jak wskazuje doświadczenie – rozwiązań dotyczących sankcji karnych wobec podmiotów naruszających przepisy ustawy – powiedział podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Duda.

Dodał, że dotychczasowe przepisy są mało skuteczne, a nagminne jest przetwarzanie i kopiowanie danych osobowych bez spełnienia ustawowych warunków. Zwrócił uwagę, że projekt nie nakłada nowych obowiązków na obywateli, a jedynie na administratorów danych osobowych.

Projekt przewiduje, że generalny inspektor danych osobowych będzie mógł w drodze administracyjnej nakładać kary pieniężne równowartości od 1000 do 100 tys. euro. Ma to umożliwić GIODO skuteczną egzekucję przepisów o ochronie danych.