Rządowe Centrum Legislacji podpisało umowę z Biblioteką Narodową w sprawie wykonania elektronicznej formy tekstów Dziennika i Monitora znajdujących się w zbiorach BN. Tak zwaną digitalizacją objęte zostaną wszystkie numery dzienników urzędowych wydane w latach 1918 – 1999. Proces ich skanowania zakończy się do końca 2010 r. Do końca pierwszego kwartału 2011 r. powinny zaś zostać umieszczone na stronie internetowej RCL (www.rcl.gov.pl), z możliwością pobierania i drukowania.

Jednocześnie RCL stale uzupełnia bazę elektronicznych publikatorów. Są już w niej edycje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wydane w latach 2001 – 2010. Tymczasem RCL kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Przewiduje się w nim, że od 2012 r. Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe będą się ukazywać wyłącznie w postaci elektronicznej. Każdy z organów ogłaszających lub wydających przepisy będzie prowadził oddzielną stronę internetową przeznaczoną na ich publikację. Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy we wrześniu.