Szkolenia będą się odbywać w okresie od września 2008r. do kwietnia 2009r., w formie: dwudniowych sesji, szkolenia na odległość z wykorzystaniem Internetu oraz jednodniowej konferencji podsumowującej.

Cykl szkoleniowy kończy się przygotowaniem planu wdrożenia usprawnień w zarządzaniu danym typem usług – którym zajmuje się w swoim samorządzie delegowana osoba.

Zajęcia zlokalizowano w kilku miastach, w różnych częściach kraju, po to by ułatwić udział w nich pracowników samorządowych z gmin i powiatów.

Uczestnicy szkoleń pracują w grupach – zgodnie z wybraną tematyką „branżową” usług.

Istnieje możliwość udziału w zajęciach dotyczących zarządzania usługami z zakresu:

usługi techniczne – gospodarka wodno-kanalizacyjna i gospodarka odpadami, zajęcia odbywać się będą we Wrocławiu i Świeciu,
usługi techniczne – gospodarka mieszkaniowa, zajęcia odbywać się będą w Lublinie i Szczecinie,
usługi techniczne – zarządzanie drogami, zajęcia odbywać się będą w Lublinie, Sochaczewie, Rawie Mazowieckiej, Tarnowie i Świeciu,
usługi społeczne – kultura, zajęcia odbywać się będą w Suwałkach i Tarnowie,
usługi społeczne – oświata, zajęcia odbywać się będą we Wrocławiu, Suwałkach, Sochaczewie, Tarnowie, Opatowie i Rawie Mazowieckiej,
usługi społeczne – pomoc społeczna, zajęcia odbywać się będą w Szczecinie, Opatowie, Tarnowie i Rawie Mazowieckiej.

Grupa szkoleniowa – w danym mieście – zostanie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia się minimum 20 osób.

Szkolenia są bezpłatne, jako część projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług mieszkańcom i przedsiębiorcom” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Delegujący samorząd musi jedynie pokryć koszty przejazdu do miejsc szkoleń i noclegu w przypadku sesji dwudniowych.

źródło: www.jst.gov.pl