W trakcie szkolenia uzyskają Państwo informacje na temat programów operacyjnych w latach 2007 – 2013 przeznaczonych dla polskich samorządów jak również praktyczne informacje na temat sporządzania wniosków projektowych, terminów konkursów itp.

Każda jednostka samorządowa może zgłosić maksymalnie cztery osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. Udział w szkoleniu, wyżywienie i ewentualny nocleg są bezpłatne. Nie zwracamy kosztów podróży.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Europe Direct – Lublin do dnia 3 listopada 2008. Zgłoszenia należy składać przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej załączonej do zaproszenia. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przysyłać emailem, faxem, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Europe Direct Lublin.

Europe Direct – Lublin
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin
Tel. 081 534 61 91, Fax 081 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl