Wojewoda kujawsko-pomorski stwierdził rozstrzygnięciem nadzorczym nieważność zarządzenia burmistrza gminy Nakło n. Notecią w sprawie ustalenia osób upoważnionych do kontaktu z mediami. Dopuszczało ono do tych czynności wyłącznie osoby wymienione z imienia i nazwiska.

Zdaniem wojewody zarządzenie narusza art. 11 ust. 3 prawa prasowego, ograniczając swobodny dostęp dziennikarzy do pracowników urzędu oraz swobodę zbierania informacji i opinii. Pracownicy niepełniący funkcji, o jakich mowa w art. 11 ust. 2 prawa prasowego, nie mają wprawdzie obowiązku udzielania mediom jakichkolwiek informacji oraz opinii, nie muszą się godzić na rozmowy z dziennikarzem, ale usiłowanie uniemożliwienia im tych kontaktów jest sprzeczne z prawem i może być traktowane jako próby tłumienia krytyki prasowej w rozumieniu art. 44 ust. 1 prawa prasowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (sygn. II SA/ Bd 511/10) podzielił podgląd wojewody, oddalając skargę. Przypomniał, że w myśl art. 11 ust. 3 prawa prasowego kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani umożliwić dziennikarzom nawiązanie kontaktu z pracownikami oraz swobodne zbieranie wśród nich informacji i opinii.
Jakiekolwiek próby uniemożliwienia kontaktu tych pracowników z dziennikarzami są sprzeczne z prawem i mogą być traktowane jako przejaw tłumienia krytyki prasowej.