Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki w dniu 20 stycznia 2015 r. przyjęło dokument „Biała Księga zamówień publicznych. Sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych”.

Mając na uwadze znaczenie zamówień publicznych dla gospodarki, w 2014 r. Ministerstwo Gospodarki podjęło prace nad opracowaniem Białej Księgi zamówień publicznych. Biała Księga jest wynikiem szerokich konsultacji z przedstawicielami rynku zamówień publicznych, zarówno zamawiającymi jak i wykonawcami, a także organami systemu zamówień publicznych.

Zapraszam do zapoznania się z dokumentem pod adresem:

http://piechocinski.blog.onet.pl/files/2015/03/Biala-Ksiega-Zamowien-Publicznych.pdf

Z poważaniem,

Janusz Piechociński,
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
janusz@piechocinski.pl, www.piechocinski.blog.onet.pl,
www.piechocinski.pl, www.mg.gov.pl