Nie musimy już przeszukiwać różnych źródeł informacji, które często podają tylko szczątkowe dane. Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Mapa Dotacji UE” jest idealnym narzędziem, zawierającym wykaz projektów, współfinansowanych z Funduszy Europejskich, które realizowane były na obszarze Polski. W tej chwili udostępniamy bazę projektów z lat 2004 – 2006* (jest ich ponad 80.000!). Możecie Państwo zapoznać się z ciekawymi informacjami dotyczącymi liczby zrealizowanych projektów, a także sporządzić najróżniejsze zestawienia statystyczne.

Mapa Dotacji UE to nie tylko bogate źródło wiedzy, ale również przystępna forma, pozwalająca w szybki sposób uzyskać interesujące nas dane o projektach współfinansowanych ze środków UE. Interaktywna mapa Polski pozwala na ograniczenie poszukiwań do konkretnego województwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy dowiedzieć się, ile projektów zostało zrealizowanych w regionie, jaka jest ich wartość, na co zostały wydane środki finansowe i wreszcie, kto realizował konkretny projekt. Mapa Dotacji UE umożliwia także generowanie porównań wykorzystania środków unijnych między dwoma województwami.

Mapa Dotacji UE oferuje osobom odwiedzającym serwis nie tylko suche fakty, ale również zbiór najciekawszych pomysłów na wykorzystanie środków unijnych. W „Galerii projektów” znajdziecie Państwo szczegółowe opisy inwestycji zrealizowanych z Funduszy Europejskich, a także fotografie, prezentacje, czy elektroniczne wersje materiałów promocyjnych.

Nie postawiliśmy jeszcze kropki nad „i”. Serwis informacyjny Mapa Dotacji ciągle się rozwija. Niebawem udostępniona zostanie baza z dotychczas realizowanymi projektami w ramach aktualnej perspektywy 2007 – 2013.

Zapraszamy na www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl