Od 1 czerwca na dodatek za wykonywanie dodatkowych obowiązków mogą liczyć także pracownicy jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych oraz działających w zakresie rolnictwa i środowiska, a także zatrudnieni w Centralnym Ośrodku Sportu.

Zgodnie z nowymi przepisami może on być przyznany na czas określony lub nieokreślony. Nie może być wyższy niż 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego liczonych łącznie. Podstawą przyznawania dodatków poszczególnym grupom zawodowym są rozporządzenia ministra pracy (DzU z 2008 r. nr 82, poz. 492-498) – pisze dziennik.