Jak mówi Marcin Piotrowski, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości już w 2009 roku będzie konieczne wystawienie około 1 mln certyfikatów. Oznacza to, że jak najszybciej trzeba rozpocząć odpowiednie szkolenia dla osób, które będą odpowiedzialne za wystawianie certyfikatów, gdyż w przeciwnym razie na początku obowiązywania nowych przepisów będzie zbyt mało uprawnionych do wydawania świadectw – dodaje.

Właśnie w celu uniknięcia takiej sytuacji ustawodawca postanowił, że przepisy dotyczące szkolenia osób, które będą mogły wydawać świadectwa, wejdą w życie rok przed datą wejścia w życie pozostałej części ustawy. Wszystko wskazuje jednak na to, że pomimo wejścia w życie przepisów ustawy szkolenia nie będą mogły rozpocząć się w styczniu. Razem z przepisami ustawy powinno wejść w życie rozporządzenie ministra infrastruktury, które określi sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia i egzaminu oraz wysokość opłat za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne. Bez tego rozporządzenia rozpoczęcie szkoleń nie jest możliwe.

Nawet jeśli rozporządzenie to zostanie szybko przygotowane, to prowadzenie szkoleń nadal będzie bardzo utrudnione. Ministerstwo Infrastruktury powinno także wydać rozporządzenia, które określą zasady i metodykę sporządzania świadectw energetycznych oraz ich wzór. Bez dokładnego określenia tych kwestii nie da się prowadzić szkoleń osób, które będą odpowiedzialne za wydawanie świadectw.

Podstawa prawna

– Ustawa z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 191, poz. 1373).