– Jest to spowodowane niską oceną społeczeństwa oraz stresem wynikającym z braku szacunku do wykonywanej przez nich pracy – mówi Julia Markiewicz (prezes zarządu w firmie Fabryka Kadr przyp- red). Dodaje, że brak zainteresowania tymi zawodami jest również skutkiem niskiego wynagrodzenia w stosunku do podejmowanych działań i odpowiedzialności na danym stanowisku pracy.Pięć najbardziej deficytowych zawodów na polskim rynku pracy w I półroczu 2009 roku według Urzędów Pracy to urzędnik podatkowy, żołnierz zawodowy, urzędnik ubezpieczeń społecznych, pracownik kancelaryjny, pracownik do spraw zatrudnienia.