Unijny komisarz ds. zatrudnienia Vladimir Spidla pozytywnie ocenił postępy w realizacji programu oraz współpracę ze stroną polską.

Dzięki wsparciu z UE do 2015 r. wskaźnik zatrudnienia w Polsce powinien wzrosnąć do 60 proc. (z 54,5 proc. w 2006 r.), a wskaźnik zagrożenia ubóstwem – spaść do 14 proc. (z 21 proc. w 2005 r.).