Odrzucana przez Senat ustawa wymagała uzyskania zezwoleń na budowę, połączenie lub adaptację istniejącego już obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 mkw. Zezwolenia byłyby wydawane wówczas, gdyby rada gminy lub sejmik wojewódzki zaopiniowały pozytywnie wniosek przedsiębiorcy, a lokalizacja była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Senat uzasadnił odrzucenie ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (WOH) tym, że przepisy ograniczały konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej, bez żadnego uzasadnienia nadrzędnym interesem publicznym, a w dodatku nie były zgodne z prawem europejskim – czytamy w „Gazecie Prawnej”.