Dziś posłowie w głosowaniach przyjmą lub odrzucą 76 poprawek, jakie do ustawy zgłosili senatorowie. Najważniejsze dotyczą przeznaczenia 500 mln zł, głównie ze zwiększonej wypłaty z zysku NBP, na pięcioprocentowe podwyżki dla nauczycieli. O 218 zł brutto podniesione zostaną też pensje zawodowych żołnierzy; środki na ten cel – prawie 182 mln zł – mają pochodzić z przesunięć w budżecie resortu obrony.

O 200 mln zł mają się zwiększyć nakłady na szkolnictwo wyższe. Kolejne 40 mln zł, tym razem ze środków na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ma zostać skierowane na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. 20 mln zł ma zaś otrzymać Instytut Pamięci Narodowej.