Komisja Europejska podkreśla, że po raz pierwszy największą część środków (58 mld euro) przeznaczono na pobudzanie wzrostu gospodarczego i pomoc regionalną, a nie na kosztowne dopłaty w rolnictwie (tu trafi „zaledwie” 55 mld euro). Unia chce stymulować wzrost gospodarczy i konkurencyjność poprzez pomoc uboższym regionom, wspomaganie oświaty, szkoleń zawodowych, innowacji, prac badawczo-rozwojowych i innych działań rozwojowych.