Reforma zakłada bardzo duże zmiany. Przewidziano je w nowej ustawie o finansach publicznych oraz w tzw. ustawie wprowadzającej, która zmieni około 100 ustaw szczegółowych.

Zlikwidowanych ma zostać kilkadziesiąt tysięcy jednostek, w tym około 4 tys. zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych i 10 tys. samorządowych funduszy celowych. Ich zadania mają przejąć głównie samorządy. Ponadto zlikwidowane zostaną rachunki dochodów własnych i niektóre państwowe fundusze celowe.

Wojewódzkie ośrodki ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostaną przekształcone w państwowe fundusze celowe, a Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w jednostki budżetowe. Zmiany te oznaczają objęcie kontrolą budżetową tych zadań i środków publicznych, które do tej pory były poza nadzorem parlamentu. Środki, którymi dysponowały likwidowane jednostki, to około 17 mld zł.

Dla samorządów istotną zmianą będzie zmiana progów zadłużenia.

Minister Zyta Gilowska nie potrafiła powiedzieć, czy będą zwolnienia w sektorze. Pracownicy likwidowanych jednostek będą przechodzić do jednostek, które przejmą ich zadania. Niewykluczone jednak, że zwolnienia będą, gdyż niektóre zadania mogą być wykonywane przez sektor prywatny.