Nowa ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. utrzymała zasadę, że o zarobkach tej kategorii pracowników decyduje rada gminy. Kompetencja do ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta przysługuje radzie nie tylko na początku kadencji, ale przez cały jej czas.

Jak przypomina Rzeczpospolita, radni mogą więc w każdej chwili wójtowskie uposażenie podwyższyć, ale i obniżyć. W sytuacji powszechnego kryzysu warto by jednak było, aby decyzja w sprawie redukcji ich wynagrodzenia była podjęta zgodnie przez zainteresowanego i radę.