Rekomendacje dostępne sa na stronie www.cba.gov.pl, gdzie znajdą Państwo także publikację pt. „Mapa korupcji”. To w niej przestawiono dziedziny najbardziej narażone na korupcję, dane o przestępstwach korupcyjnych oraz analizę społecznego odbioru korupcji.