– Przewiduje większą profesjonalizację służby. Funkcjonariusze mają być w pełni dyspozycyjni wobec państwa, mają być gotowi do interwencji w każdym miejscu w Polsce, a nawet poza granicami. Będą też ponosili większą odpowiedzialność. Do wykonywania zadań muszą być zdrowi, sprawni, doskonale wykształceni, muszą również posiadać rozległą wiedzę z wielu dziedzin. Nad prawidłowym wykonywaniem zadań będzie czuwać tajna Inspekcja Wewnętrzna o prawie nieograniczonych możliwościach inwigilowania i kontrolowania funkcjonariuszy – skarżą się funkcjonariusze.

Dodają, że reforma zawiera wiele słabych stron. Nie przewiduje koniecznego odpolitycznienia struktury, nie wzmacnia dostatecznie pozycji szefa Służby Celnej. Nadal nie przewiduje się utworzenia sztabu generalnego.

Według celników, największą wadą przygotowanej przez MF reformy jest lekceważenie czynnika ludzkiego. Bez odpowiedniego wynagrodzenia i nadania uprawnień pozafinansowych nikt nie ma możliwości zbudowania skutecznej i stabilnej SC.