Premier Ludwik Dorn i p. Kevin Turner postanowili o poszerzeniu współpracy dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa elektronicznego i przeciwdziałania przestępstwom elektronicznym. Dotychczasowe porozumienie udostępniające polskiemu rządowi dostęp do kodu źródłowego Windows zostanie rozszerzone o aplikacje Office System, a przede wszystkim o współpracę w obszarze kryptografii i współpracy ekspertów obu stron dotyczącej bezpieczeństwa systemów komputerowych. Zebrane w ciągu ostatnich lat doświadczenia pozwalają nie tylko na rozszerzenie współpracy, ale przeniesienie jej na zupełnie inny poziom merytoryczny.

W trakcie rozmowy została też przedstawiona inicjatywa powołania Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji, która pozwoliłaby samorządom zdecydowanie zmniejszyć koszty wdrażania rozwiązań informatycznych. Microsoft zobowiązał się do sfinansowania pierwszego projektu i promowania idei tworzenia rozwiązań, które obejmowałyby nie tylko samo oprogramowanie, ale także dokumentację, szkolenia i dalszy rozwój. Premier wyraził nadzieję, że takie inicjatywy nie tylko pozwolą na praktyczne i tanie wdrożenie najnowszych technologii, ale także przyczynią się do budowania kadr informatycznych w administracji. Podkreślił przy tym nadrzędną zasadę neutralności technologicznej państwa, ale wyraził zadowolenie z faktu, że światowi liderzy technologii poważnie traktują idee interoperacyjności i szczególne potrzeby polskiego rynku.