Miasta mogą ubiegać się o nagrodę w ramach dwóch kategorii pod wspólnym tematem niskoemisyjnej gospodarki:

1. Promocja zrównoważonej energii w miastach,

2. Zintegrowane i czyste miejskie projekty transportowe.

Projekty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1. Innowacyjny charakter projektu,

2. Wpływ lub przewidywany wpływ projektu w zakresie założonych celów,

3. Oczekiwana trwałość projektu,

4. Wyniki projektu dot. poprawy lokalnej, regionalnej i międzyregionalnej współpracy.

Wnioski powinny być przesyłane w imieniu partnera projektu przez Instytucję Zarządzającą (krajową lub regionalną) na adres e-mail: REGIO-STARS@ec.europa.eu.
Termin składania wniosków upływa 16 lipca 2010 r.