Już we wrześniu 2012 roku Komisja Europejska na spotkaniu w Brukseli mówiła o ogromnym potencjale jaki tkwi w technologii cloud computing. Obecnie „chmura” znajduje coraz więcej zastosowań, a jej popularność rośnie z dnia na dzień. Pomimo pozostających wątpliwości związanych z bezpieczeństwem przechowywania danych w „chmurze” przedsiębiorstwa decydują się na korzystanie z usług w tym modelu, celem ogromnych oszczędności z tym związanych.

Cloud computing – to nie tylko sama technologia, to tworzenie nowych modeli biznesowych.

Zapraszamy Państwa na kolejną edycją spotkania
 „Cloud computing – z biznesem w chmurze”
już 25 lutego w Krakowie

Spotkanie będzie poświęcone w głównej mierze omówieniu faktów i mitów związanych z chmurą, a także przedstawieniu ciekawych zastosowań chmury w różnych sektorach.

Po jednej stronie staną dostawcy usług, a po drugiej niezależni eksperci – praktycy, którzy korzystają z usług cloud computing w swoich firmach.

Uzupełnieniem całości będzie dyskusja panelowa podsumowująca całość konferencji.
Proponowane zagadnienia tematyczne:
•    chmura – fakty i mity
•    bezpieczeństwo przechowywania danych w chmurze
•    dostosowanie modelu chmury do potrzeb przedsiębiorstwa
•    cloud computing jako droga do optymalizacji kosztów bezpieczeństwo w chmurze
•    Infrastructure as a Service – infrastruktura jako usługa
•    platform as a Service – platforma jako usługa
•    software as a service – oprogramowanie jako usługa
•    communications as a service – komunikacja jako usługa
•    usługi kolokacji
•    od wirtualizacji do infrastruktury cloud computing
•    usługi w modelu chmury prywatnej
•    usługi w modelu chmury publicznej
•    usługi w modelu chmury hybrydowej
•    aspekty prawne

Do udziału zapraszamy:
•    dyrektorów i managerów ds. rozwoju biznesu, rozwoju infrastruktury, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i składowanie danych, zarządzanie centrami danych w firmie
•    kierowników projektów
•    osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, niezawodność oraz dostępność zasobów w firmie
•    szefów działów IT, bezpieczeństwa
•    osoby odpowiedzialne za zmniejszenie kosztów i optymalizację zasobów firmy,
•    doradców zarządu

Udział w konferencji jest bezpłatny* dla ww. osób.
Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1 000 zł +23%VAT*.

Zgłoś swój udział: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/cloud-computing/rejestracja-231.htm
Link do strony: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/cloud-computing.htm

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje kolejność zgłoszeń
Kontakt:
Agnieszka Różnicka
Koordynator Projektu
tel. 721 729 134
fax. 22/ 244 25 37
e-mail. agnieszka.roznicka@multitrain.pl