Wiele zmian wiąże się z upowszechnieniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W świetle prawa ma on taką samą moc jak odręczna sygnatura. Kosztuje ok. 300 zł rocznie.

Kwalifikowany podpis elektroniczny będzie konieczny przy rozliczaniu się z fiskusem przez Internet. W 2008 roku nastąpiły wielkie zmiany w e-podatkach. System e-Deklaracje zastąpił e-Poltax, w którym wcześniej rozliczali się podatnicy osiągający rocznie przychody powyżej 5 mln euro. Dziś w e-deklaracjach mogą się rozliczać wszyscy podatnicy.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest skierowana zarówno do osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Także tu posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego to konieczność.

EPUAP wszedł w życie 1 maja 2008 roku. Wprowadzenie tego systemu w wielkim skrócie oznacza zobowiązanie administracji publicznej do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. Podania czy wnioski można składać w tzw. elektronicznej skrzynce podawczej na stronie internetowej urzędu.

Stopień wdrożenia ePUAP jest zróżnicowany. Warto więc sprawdzić, jakiego typu dokumenty można składać w konkretnym urzędzie.

Dla samorządowców jednym z wzorców jest Urząd Miasta Poznania. Umożliwia on przedsiębiorcom bez ruszania się sprzed komputera m.in.: zarejestrowanie działalności gospodarczej, zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, wystąpienie o duplikat dokumentu z ewidencji gospodarczej, złożenie podania o koncesję na sprzedaż alkoholu – pisze dziennik.