Ustawa wprowadza też pewne obostrzenia: jeśli w toku postępowania okaże się, że przedsiębiorca musi uzupełnić dokumenty i nie zrobi tego celowo – straci wadium wraz z odsetkami.

Nowelizacja prawa zamówień publicznych z 4 września 2008 r. zacznie obowiązywać od 24 października. Dzięki niej wykonawcy uzyskają prawo do wnoszenia odwołań w postępowaniach o mniejszej wartości. Urzędnicy uzyskają natomiast możliwość poprawiania drobnych błędów w ofertach przetargowych.

Ponadto wykonawcy będą mogli samodzielnie, bez wezwania zamawiającego, przedłużyć termin związania swą ofertą. Dotychczas bowiem konieczny był wniosek urzędnika w tym zakresie, a samodzielne przedłużenie oferty traktowano często za bezskuteczne – poinformowała „Gazeta Prawna”.