2 lipca wchodzi bowiem w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 czerwca 2009 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości (Dz.U. nr 93, poz. 763). Zastąpi dotychczasowe rozporządzenie z 26 maja 2008 r. (Dz.U. nr 94, poz. 599) – pisze Rzeczpospolita.

Nowe rozporządzenie przyniosło również wzrost świadczenia na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, jeśli przenoszony urzędnik służby cywilnej (SC) nie otrzymał mieszkania albo z niego zrezygnował. Zwrot za wynajem mieszkania będzie średnio o 60 zł wyższy dla większych miast i 50 zł dla pozostałych miejscowości. Jego wysokość zależy od wielkości przenoszonej rodziny i miejscowości docelowej. Urzędnicy nadal też będą mieli prawo do zwrotu kosztów samego przeniesienia. Urzędnik otrzyma ponadto jednorazowe świadczenie i płatny urlop, jeśli o niego zawnioskuje.