Od 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa a dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. Nowe przepisy wynikają także z konieczności implementacji dyrektywy UE.

Nowe przepisy różnicują podmioty gospodarcze, wprowadzają nierówność pomiędzy uczelniami wyższymi (publicznymi, niepublicznymi) a innymi podmiotami gospodarczymi oferującymi szkolenia.
Okazuje się bowiem, że dochodzi do swoistego absurdu, ponieważ jeśli pan Kowalski wybierze się na szkolenie organizowane przez uczelnię wyższą otrzyma fakturę ze stawką podatku zwolnioną. Jeśli natomiast z tego samego tematu będzie się chciał przeszkolić w firmie szkoleniowej, otrzyma fakturę z 23 % podatkiem VAT.
W dłuższym okresie czasu doprowadzi to stanu, w którym nie jakość i przydatność szkolenia będzie decydować o konkurencyjności lecz stawka podatku VAT.

Więcej informacji www.pifs.pl