Wczoraj odbyła się konferencja, podczas której minister przedstawiła wyniki raportu resortu rozwoju regionalnego, dotyczącego głównie wpływu funduszy unijnych na polską gospodarkę w latach 2004-2007.

Poinformowała, że na lata 2007-2013 Polska otrzymała z Unii 67,3 mld euro, a na okres 2004-2006 – 13 mld euro. Wyjaśniła, że w latach 2004-2006 fundusze unijne przeznaczano przede wszystkim na inwestycje w infrastrukturę oraz ochronę środowiska. W inwestycjach na okres 2007-2013 „nie chodzi już wyłącznie o wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy, ale także o wydajność i innowacyjność polskiej gospodarki”.

Fundusze wspólnotowe pomogły przede wszystkim w utworzeniu ok. 320 tys. nowych miejsc pracy i w rozbudowie oraz modernizacji infrastruktury drogowej, środowiskowej, a także energetycznej.

Jak zaznaczyli autorzy raportu, aby przyśpieszyć proces zmniejszania różnic rozwojowych Polski z UE, konieczne jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego.