Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy w wyroku, który zapadł całkiem niedawno, bo 4 lutego 2009 r. Aby jednak w ogóle można było gminnego urzędnika ocenić, wójt powinien opracować i wydać w drodze zarządzenia stosowny regulamin.

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy o pracownikach samorządowych należy w nim określić sposób dokonywania ocen, okresy, za które jest sporządzana ocena, jej kryteria oraz skalę ocen. Wszystko to musi uwzględniać potrzebę prawidłowego dokonywania ocen oraz specyfikację funkcjonowania danej jednostki samorządowej.