Co prawda, od 1 września 2006 r. świadczenia rodzinne wypłacają tylko urzędy gminy lub miasta albo ośrodki pomocy społecznej, to jednak nadal do Was pracownicy będą się często zwracać i prosić o pomoc w wypełnieniu odpowiednich dokumentów. Warto im pomóc.

Jakie dochody będą brane pod uwagę?
W okresie zasiłkowym od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu na osobę w rodzinie brane są pod uwagę dochody za 2006 r.
Aby uzyskać zasiłek rodzinny, dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę albo dochód osoby uczącej nie może przekroczyć 504,00 zł. Natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 583,00 zł.

W jakim terminie trzeba złożyć wniosek?
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 lipca, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do 30 września.
Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do 31 października.

Niestety w nowym okresie wysokości świadczeń rodzinnych nie ulegną zmianie.

Podstawa prawna
Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U. nr 139, poz. 992 ze zm.).